Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Veřejná prostranství

EKOPark Žabovřeské louky

EKOPark-Zabovreske-louky

Vítězný projekt z posledního ročníku Dáme na vás zahrnuje revitalizaci Žabovřeských luk. Území bude sloužit k odpočinkovým i sportovním aktivitám.

 • Lokalita: Brno-Žabovřesky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Kancelář participace
 • Zahájení výstavby: ×
 • Webwww.damenavas.brno.cz

Halasovo náměstí

Halasovo-náměstí

Halasovo náměstí projde kompletní přeměnou. Ze stávajících parkovacích míst zbyde přibližně třetina, prostor před obchodním domem se změní na náměstí pro veřejné aktivity (např. trhy), prostor před poliklinikou bude přeměněn na městskou zahradu. Součástí projektu bude i vybudování nových chodníků, uvažuje se i o stavbě parkovacího domu. 

 • Lokalita: Lesná (Brno-Sever)
 • Architekt: Kancelář architekta města Brna
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Hapalův park

Park-Hády

Pod lomem Hády je plánována výstavba největšího brněnského parku. Hapalův park bude mít rozlohu 21 hektarů a obsahovat by měl síť stezek, cyklostezky, mokřady nebo sportoviště. Park měl být podle původního plánu dokončen již v roce 2019, dosud se však nezačal ani budovat. 

 • Lokalita: Brno-Maloměřice
 • Architekt: S. Loder, N. Krajčírová, V. Urban (studenti MENDELU), P. Mezei, V. Očadlíková (studenti VUT)
 • Investor/developer: Teplárny Brno a.s.
 • Zahájení výstavby: ×
 • Webwww.parkhady.cz

Horácké náměstí

Horácké-náměstí

Horácké náměstí projde revitalizací. Budou opraveny cesty a mobiliář, přibude nová zeleň včetně trvalkových záhonů a v plánu je také běžecký okruh s mlatovým povrchem.

 • Lokalita: Brno-Řečkovice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Řečkovice
 • Zahájení výstavby: ×

Makovského náměstí 

Makovského-náměstí

Makovského náměstí projde revitalizací. Součástí bude výsadba nových stromů, rostlin a zřízení nového mobiliáře a cest. 

 • Lokalita: Brno-Žabovřesky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Žabovřesky
 • Zahájení výstavby: 2021

Mendlovo náměstí 

Mendlovo-náměstí

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Mendlova náměstí opět získala konkrétnější obrysy. Centrální část, ve které se v současné době nacházejí zastávky autobusů a trolejbusů, vznikne veřejný prostor se vzrostlými stromy. V současné době probíhá společné řízení. 

 • Lokalita: Staré Brno (Brno-Střed)
 • Architekt: Chybík + Kristof Architects
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2021/2022

Moravské náměstí

Moravské-náměstí

Město Brno plánuje zásadně přeměnit západní část Moravského náměstí. V současné době je prostor hojně využívaný jako zkratka. V parku bude vybudován centrální prostor, který bude obsahovat vodotrysky, v zimě bude sloužit jako kluziště. Součástí má být i dětské hřiště, restaurace a kavárna. Adventní trhy zůstanou zachovány. 

 • Lokalita: Brno-Střed
 • Architekt: Consequence Forma Architects s.r.o.
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Nábřeží řeky Svratky

Nábřeží-řeky-Svratky

Nábřeží řeky Svratky v centru města čeká velká přeměna. Koryto řeky bude upraveno a bude obsahovat různé mělčiny, tůně a malé peřeje, vzniknou podél něj nové stezky a kolonáda, bude upravena stávající cyklostezka, či vysazena nová vegetace. Úprava se týká části mezi koupalištěm Riviéra a viaduktem na ulici Uhelná. 

 • Lokalita: Pisárky, Štýřice, Trnitá (Brno-Střed)
 • Architekt: Ivan Ruller
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: jaro 2022

Náměstí Karla IV. 

Náměstí-Karla-IV.

Náměstí Karla IV. projde zásadní proměnou. Nedávno byly zveřejněny výsledky architektonické soutěže na přeměnu tohoto prostoru, jejíž podoba ještě není konečná. Náměstí by se mělo stát pěší zónou s novými stromy a mobiliářem a nabízet by mělo různé služby a obchody. Jeho součástí budou dva nové pavilony, podzemní parkování a pravděpodobně i další, blíže neurčená výstavba. 

 • Lokalita: Brno-Líšeň
 • Architekt: P. P. Architects s.r.o.
 • Investor/developer: Městská část Brno-Líšeň
 • Zahájení výstavby: ×

Náměstí Míru

Náměstí-Míru

Také Náměstí Míru projde zásadní proměnou. V prostoru tramvajové smyčky bude vybudováno volné prostranství se stromořadím a další zelení, mobiliářem a sochou T. G. Masaryka. Součástí projektu má být i nový polyfunkční dům, bližší informace o něm najdete zde.

 • Lokalita: Stránice (Brno-Střed)
 • Architekt: Ing. Arch. Luboš Františák
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Náves Ořešín

Náves-Ořešín

Městská část Brno-Ořešín nedávno na svých stránkách představila projekt revitalizace tamní návsi. Nová náves by měla být veřejným prostorem obsahující zeleň, mobiliář a další parkové prvky. 

 • Lokalita: Brno-Ořešín
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Ořešín
 • Zahájení výstavby: ×

Park Antonínská

Park-Antonínská

V prostoru před základní školou Antonínská má být vybudovaný malý parčík. Prostor před školou bude zhotoven podle původní podoby a bude obsahovat vzrostlé stromy i květinové záhony.

 • Lokalita: Veveří (Brno-Střed)
 • Architekt: Ing. arch. Ivo Chmelař
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2022

Park Černovická pískovna

Park-Černovická-pískovna

Na místě černovické pískovny plánuje město v budoucnu vytvořit rozsáhlý park. Kancelář architekta města Brna v současnosti připravuje architektonicko-krajinářskou soutěž.

 • Lokalita: Brno-Černovice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Park Danuše Muzikářové

Park-Rooseveltova

Mezi ulicí Rooseveltova a místodržitelským palácem vznikne rekonstrukcí současného prostoru nový park. Spolu s parkem vznikne i nový dům přiléhající ke stávající blokové zástavbě, součástí párku tak bude i veřejný prostor s kavárnami, vodním prvkem nebo stromořadím. 

 • Lokalita: Brno-Střed
 • Architekt: Ing. arch. Jiří Vokřál
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Park Heršpice

Park-Heršpice

Mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi vznikne nový přírodní areál.  Podél řeky Svratky bude vybudováno několik stezek pro procházky, vysázeny stromy a keře a vznikne i nová vodní plocha. 

 • Lokalita: Brno-Jih
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Jih
 • Zahájení výstavby: ×

Park Houbalova

Park-Houbalova

Nový park má vzniknout u ulice Houbalova. Obsahovat bude kromě zeleně také zahrádky, komunitní vinohrad, vodní plochy, hřiště nebo kavárnu. 

 • Lokalita: Brno-Líšeň
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Líšeň
 • Zahájení výstavby: ×

Park Kárníkova

Park-Kárníkova

Zelená plocha při ulici Kárníkova bude přeměněna na park. Více informací k projektu však nebylo uvedeno.

 • Lokalita: Brno-Řečkovice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Městská část Brno-Řečkovice
 • Zahájení výstavby: ×

Park Poříčí

Porici

Veřejné prostranství před Pedagogickou fakultou MU projde proměnou. Na západním okraji bude vybudována nová dlažba z níž bude přístup na dřevěné podium určené k odpočinku. Dále budou na prostranství vysázeny nové stromy a vzniknou nová parkovací místa. 

 • Lokalita: Štýřice (Brno-Střed)
 • Architekt: Ing. Klára Zahradníčková
 • Investor/developer: Městská část Brno-Střed
 • Zahájení výstavby: ×

Park Řehořova

Park-Řehořova

Stávající park mezi ulicemi Řehořova a Charbulova projde revitalizací. Budou vysazeny nové stromy, upraven terén pobytové louky a přesunuty posilovací stroje. Vznikne zde také nová stezka, vodní prvek a malá kavárna. 

 • Lokalita: Brno-Černovice
 • Architekt: Ing. arch. Eva Wagnerová
 • Investor/developer: Městská část Brno-Černovice
 • Zahájení výstavby: jaro 2022

Poldr Chrlice

Poldr-Chrlice

V rámci protipovodňových opatření města Brna bude v městské části Chrlice vybudován poldr. Jeho součástí pak budou i plochy pro volnočasové aktivity včetně hřiště, budou vytvořeny nové vodní plochy, nebo vysazena zeleň.

 • Lokalita: Brno-Chrlice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Rekreační areál Anthropos

Anthropos

Areál brněnského Anthroposu se rozroste a bude obsahovat sportovně-rekreační areál, který bude obsahovat několik sportovních hřišť, in-line stezkou, nebo horolezeckou stěnu. 

 • Lokalita: Brno-Pisárky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Sportoviště za Lužánkami

Sportoviště-za-Lužánkami

Bývalý areál hokejové haly je opět objektem zájmu. Poté, co byly představeny projekty nové hokejové haly, či multifunkční čtvrtě, přichází město s dalším návrhem. Tentokrát se má jednat o otevřené sportoviště, které bude obsahovat plochy pro kopanou, hokej, míčové sporty, nebo rychlobruslení. Součástí budou samozřejmě nové tribuny a částečné zastřešení. 

 • Lokalita: Brno-Královo Pole
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Sportovní areál ZŠ Jana Babáka

Sportovní-areál-Jana-Babáka

Stávající hřiště v areálu ZŠ Jana Babáka projde změnou. Celý prostor bude kompletně zrekonstruován a přibydou nové šatny se zázemím a některé nové prvky, jako například lavičky či pítka. 

 • Lokalita: Brno-Žabovřesky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: ×
 • Zahájení výstavby: ×

Tuřanské náměstí

Tuřanské náměstí

Na Tuřanském náměstí je plánována revitalizace stávající návsi. Bude vysazena nová zeleň, zbudovány nové cesty, mobiliář, pomník, vodní prvky, piazzeta a součástí projektu má být i dostavba stávajícího bloku. 

 • Lokalita: Brno-Tuřany
 • Architekt: Kancelář architekta města Brna
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2021

Vodácký kanál

Vodácký-kanál

V bývalém areálu vodáren vznikne 400 metrů dlouhý vodácký kanál určený pro závody vodních sportů. 

 • Lokalita: Brno-Pisárky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×