Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Dopravní projekty

Dopravní terminál IDS Starý Lískovec

IDS-Stary-Liskovec

Na ulici U Leskavy je plánována výstavba nového přestupního uzlu, v jehož rámci bude vybudována železniční zastávka a stanice městské hromadné dopravy. Železniční zastávka byla dokončena v roce 2021.

 • Lokalita: Brno-Starý Lískovec
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: ×
 • Zahájení výstavby: ×

Europoint

Hlavní-nádraží

Pravděpodobně nejstarší projekt na našem webu je přesun hlavního vlakového nádraží. O jeho přesunu se začalo uvažovat již ve dvacátých letech minulého století. Preferovanou variantou, kterou upřednostnilo i Ministerstvo dopravy, je „nádraží u řeky“. Tato varianta spočívá v přesunutí současného nádraží na místo současného Dolního nádraží. Druhou variantou bylo přesunutí nádraží do oblasti Nové Sady („nádraží pod Petrovem“) a uvažovalo se i o tzv. „nulové variantě“, tedy ponechání současného nádraží. Společně s novým železničním uzlem má být i výstavba celé nové čtvrti, známé jako „Jižní Centrum“. Stejně jako většina ostatních masivních projektů, i tento má silné odpůrce. 

 • Lokalita: Trnitá (Brno-Střed)
 • Architekt: Benthem Crouwel Architects
 • Investor/developer: Správa železnic
 • Zahájení výstavby: 2030+
 • Webwww.europointbrno.cz

Jižní centrum, Bulvár

Bulvar

Některé části rozsáhlých plánů na vybudování nové čtvrti Trnitá, také známé jako „Jižní centrum“ mají konkrétnější obrysy. Jednou z nich je realizace nové městské třídy, která touto čtvrtí povede. Projekt počítá s širokými chodníky, zelení, pruhu pro cyklisty i pruhu pro auta a středovým pásem pro tramvaje. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci první etapy.

 • Lokalita: Trnitá (Brno-Střed)
 • Architekt: Kancelář architekta města Brna
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Křižovatka Kníničská/Bystrcká

Krizovatka-Kninicska

Problémová křižovatka mezi ulicemi Kníničská a Bystrcká, kde tramvajová trať kříží frekventovanou komunikaci, změní podobu. Stávající tramvajová trať a část Kníničské ulice budou částečně zavedeny pod zem. Nad nimi vznikne mimoúrovňová křižovatka a nedaleko ní překlene tramvajovou trať i nová lávka pro pěší a cyklisty vedoucí k novému mostu přes řeku Svitavu. 

 • Lokalita: Brno-Komín
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: ×
 • Zahájení výstavby: ×

Lanovka Špilberk

lanovka-Spilberk

Už mnoho let se město zabývá myšlenkou vybudování lanové dráhy na hrad Špilberk. Nedávno se o tomto projektu začalo opět mluvit. Ve hře jsou dvě možnosti vedení lanovky: Z ulice Husovy nebo ulice Údolní. Lanovka by mohla být dokončena v roce 2025.

 • Lokalita: Brno-Střed
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Lanovka Výstaviště – Kampus

Lanovka

Město se od roku 2017 zabývá výstavbou lanovky z brněnského Výstaviště k bohunickému kampusu. Cílem má být ulehčení vytíženým trolejbusům. Lanovka by měla vést přes Riviéru a Čertův kopec. Projekt však má podle kritiků několik vážných nedostatků. I přesto získal projekt společné povolení, ovšem bylo proti němu podáno několik odvolání.

 • Lokalita: Pisárky (Brno-Střed), Brno-Bohunice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: DPMB a.s.
 • Zahájení výstavby: ×

Lanovka Zoo

Lanovka-Zoo-Brno

Nová lanovka v budoucnu vyveze návštěvníky brněnské zoo na vrchol prudkého kopce. Zpět dolů bude lanovka vedena tak, aby bylo možné vidět jednotlivé expozice. Projekt má být dokončen v roce 2023. 

 • Lokalita: Brno-Kníničky
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Most přes řeku Svitavu

Most-Svitava

Zcela nový most překlene řeku Svitavu mezi dvěma nově vznikajícími čtvrtěmi – Nová Zbrojovka a Nová Mosilana. Most bude sloužit jak pěším, tak autům a bude dlouhý 85 metrů.

 • Lokalita: Brno-Židenice
 • Architekt: William Matthews Associates
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2024/2025

Nádraží Královo Pole

Nadrazi-Kr.-Pole

Stávající budova vlakového nádraží v Králově Poli bude v budoucnu nahrazena novou a zároveň budou opravena i nástupiště. Součástí projektu by měl být i parkovací dům. V současné době probíhá územní řízení a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Lokalita: Brno-Královo Pole
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Správa železniční dopravní cesty
 • Zahájení výstavby: září 2023

Podjezd Křenová

cyklostezka-krenova

Pod ulicí Křenová bude vybudován podjezd, který propojí stávající cyklostezku a umožní tak bezpečný průjezd. 

 • Lokalita: Trnitá (Brno-Střed)
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2025

Rychlostní silnice X43

Obchvat-Bystrc

Přibližně 80 let historie má za sebou projekt rychlostní silnice X43. Ta byla zahájena v roce 1939, avšak roku 1943 byla pozastavena a dosud nebyla obnovena. Plány na její obnovení však přetrvávají. Nejpreferovanější variantou, jejíž nutnost stanoví nový územní plán, je vedení dálnice tunelem pod městskou částí Bystrc a mostem přes řeku Svratku. Výstavba by umožnila např. modernizaci zastávky MHD Přístaviště. Proti uvedené variantně však dlouhodobě bojuje část místních obyvatel a datum zahájení výstavby není dosud stanoven. 

 • Lokalita: Brno-Bystrc
 • Architekt: Pelčák a partner architekti s.r.o. a HBH Projekt s.r.o., Knesl Kynčl Architekti s.r.o. a PK Ossendorf, Ing. arch. Pavel Jura a FAST VUT
 • Investor/developer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Zahájení výstavby: ×

Slatinský obchvat

obchvat-Slatina

Ve východní části brněnské části Slatina bude zbudován obchvat, který uleví tamním přetíženým ulicím. Obchvat bude mít délku 2,8 km a navazovat bude na ulice Hviezdoslavova, Šlapanická a Evropská. Plně zrpovozněn by měl být v roce 2030.

 • Lokalita: Brno-Slatina
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Jihomoravský kraj
 • Zahájení výstavby: ×

Tramvaj Kamechy

Tramvaj-Kamechy

Město dlouhodobě také plánuje prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Ečerova na sídliště Kamechy. Trať bude dlouhá přibližně 1,5 km a její součástí bude 320 m dlouhý tunel. 

 • Lokalita: Brno-Bystrc
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: 2025

Tramvaj Lesná

Tramvaj-Lesna

Prodloužení tratě je plánováno také v blízkosti sídliště Lesná. Trať bude navazovat na současnou konečnou zastávku Štefánikova čtvrť a přes zastávky Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná ji bude spojovat se zastávkou Halasovo náměstí. Variantou může také být vedení tramvajové tratě podél ulice Seifertova k lokalitě Majdalenky. Proti tomu se však v minulosti postavil starosta tamní městské části. Projekt získal územní rozhodnutí ale kvůli podanému odvolání nenabylo platnosti.

 • Lokalita: Brno-Sever
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Tramvaj Stará Líšeň

Tramvaj-Stará-Líšeň

Dalším projektem, týkající se tramvajové dopravy v Brně je obnovení tratě v oblasti Staré Líšně. Nevyužívaná trať spojuje zastávku Stránská Skála a depozitář Technického muzea v Brně. Dokončení projektu se plánuje na rok 2025.

 • Lokalita: Brno-Líšeň
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Tramvaj Vinohrady

Tramvaj-Vinohrady

Poslední projekt rozšíření tramvajové tratě je plánován na sídlišti Vinohrady. Trať by pokračovala ze stávající konečné zastávky Juliánov a končila by na Pálavském náměstí. Zrealizovat se dá dvěma způsoby. Ve variantě A by byla trať vedena podél ulice Věstonická. Ve variantě B by trať vedla podél ulice Jedovnická a poté by tunelem pod sídlištěm vedla až na Pálavské náměstí. 

 • Lokalita: Brno-Vinohrady
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

Ulice Údolní

Údolní

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci ulice Údolní, včetně tramvajové tratě a zastávek. První etapa projektu byla již dokončena v roce 2019 a to v úseku Náměstí Míru – Úvoz. Úsek Úvoz – Komenského náměstí bude teprve realizován. Součástí projektů bude také vytvoření nového veřejného prostoru. Projekt má vydané územní rozhodnutí.

 • Lokalita: Veveří (Brno-Střed)
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×

VMO Ostravská radiála

Ostravska-radiala

Dva a půl kilometru bude dlouhý úsek VMO v oblasti Židenic, který propojí jižní (ulice Černovická) a severní část města (ulice Jedovnická). Nový úsek bude obsahovat tři mimoúrovňové křižovatky – s ulicemi Bělohorská, Ostravská a Černovická

 • Lokalita: Brno-Židenice, Brno-Černovice
 • Architekt: ×
 • Investor/developer: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno
 • Zahájení výstavby: ×